Thomas Abraham Armitage
Yahrzeit

Thomas Abraham Armitage

06/10/1974 20th Tishri 5735
Yahrzeit