Simon Wigoder
Yahrzeit

Simon Wigoder

12/09/1956 7th Tishri 5717
Yahrzeit