Simon Lewis
Yahrzeit

Simon Lewis

21/01/1956 8th Shevat 5716
Yahrzeit