Simon Kantorovitz
Yahrzeit

Simon Kantorovitz

11/07/1934 28th Tammuz 5694
Yahrzeit