Henri Sofer
Yahrzeit

Henri Sofer

26/09/1985 11th Tishri 5746
Yahrzeit