Etty Blakey
Yahrzeit

Etty Blakey

13/09/1956 8th Tishri 5717
Yahrzeit